Top

Politikamız

Politikamız

Mesleki eğitim ve becerisi üst seviyede olan üretim ve idari kadromuz ile birlikte dünya standartlarındaki üretim teknolojilerini kullanarak yüksek kalite düzeyinde yaptığımız üretim ile sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak ve kalite yönetim sistemimiz “ISO 9001” standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek. Bunun yanı sıra her geçen gün iyileştirmek. Ayrıca ISO14001, ISO 45001 ve HGP sertifikalarıyla insan ve çevre sağlığına verdiği önemi hep en yukarıda tutmakdır,


  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin verilmesi yönünde faaliyetlerimizi; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Deri Sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
Politikamız
WhatsappWhatsapp