Aspells Deri Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş. firması olarak yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle  “Sürdürülebilirlilik” kavramı temelinden yola çıkarak ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek çevreyi korumayı hedefliyoruz.

Çevrenin korunmasına katkıda bulunmakla beraber faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacı ile çalışmalarımızı planlamak, uygulamak, kontrol etmek ve değerlendirmekteyiz. Bu vizyondan yola çıkarak kendimizi sürekli yenilemekte ve aşağıdaki amaçları benimsemekteyiz;

 

  • Stratejik Plan ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını uygulanabilir kılarak güncel uygulanabilir yasal çevre mevzuatı çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini arttırmak, faaliyetlerimizden kaynaklanan direkt ve endirekt çevresel etkileri kontrol altında tutmak,
  • Geri dönüşümü esas alan bir anlayışla çevrenin ve halk sağlığının korunmasını sağlayacak atık yönetimini geliştirmek, kullanılan elektrik enerjisi, su, kâğıt ve yakıt gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,“Çevresel Yönetim Sistemi” kurarak çalışanlar ile paylaşmak ve tüm paydaşların beklentilerini dikkate almak
  • Zararlı gazlarla, zararlı emisyonları ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik faaliyetleri yaygınlaştırmak,
  • Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak,
  • Çevrenin korunmasına yönelik amaç ve hedeflerin tespiti ve gözden geçirilmesi için gereken teknik ve yapısal işlemleri düzenlemek, uygulamak ve izlemek, çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını özümsemek ve yaygınlaştırmak,
  • Çevreyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri duyarlılıkla izlemek ve gereklerini yerine getirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını sürekli takip etmek, çevreyle bağlantılı ilgi gruplarıyla birlikte daha yaşanabilir ve sürekliliği sağlanabilir bir dünyanın yaratılmasını sağlamak,
  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirme bilinciyle hareket ederek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak,

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda tüm boyutlarıyla kirliliğin önlenmesi için gereken çalışmaları yapmayı taahhüt ederiz.